Historia

Na ziemi Warmińskiej prowadzimy gospodarstwo od ponad pół wieku. Pierwszą pasiekę kupił mój ojciec Władysław, gdy byłem dzieckiem i od tego czasu zaczął się mój kontakt z pszczołami. Tradycja pszczelarzenia w naszej rodzinie sięga czasów przedwojennych. Mój dziadek na kresach wschodnich posiadał pasiekę, niestety ani dziadek, ani jego pasieka nie przetrwali wojny – jedyną pamiątkę z tamtych czasów stanowi miodarka dwuplastrowa.

Wiedzę niezbędną do prowadzenia pasieki zdobyłem poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach i kursach pszczelarskich, tego potwierdzenie stanowi uzyskany tytuł Mistrza Pszczelarskiego. Moje czynne uczestnictwo w działalności Koła Pszczelarskiego w Pieniężnie, zostało nagrodzone w 2005 roku Złotą Odznaką Polskiego Związku Pszczelarzy. Od 2010 roku pełnię funkcje Prezesa Rejonowego Koła Pszczelarzy w Pieniężnie.

image004

Obecnie nasze Gospodarstwo Pasieczne liczy kilka pasiek, które stacjonują w okolicach Pieniężna. Całe Gospodarstwo jest objęte nadzorem weterynaryjnym i posiada pozwolenie na sprzedaż bezpośrednią. Przez cały czas naszej działalności modernizujemy ule, wdrażamy nowoczesne technologie pszczelarskie, cały sprzęt mający kontakt z miodem jest wykonany z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością. Aby uzyskać wysoką wydajność w produkcji miodu, wprowadzamy odpowiednie linie pszczół, poprzez wymianę matek pszczelich i zakup odkładów. Aby usprawnić prace przy miodobraniu zakupiliśmy miodarki elektryczne i stół do odsklepiania. Do transportu uli na pożytki zakupiliśmy lawety.

Jako pszczelarze z tradycjami uczestniczymy we wszystkich ważniejszych targach o charakterze pszczelarskim i żywnościowym, uświadamiając klientom jak ważną rolę pełnią pszczoły w środowisku naturalnym. W konkursach ogólnokrajowych, możemy się pochwalić wieloma sukcesami, a w 2013 roku otrzymałem dyplom „Za Wybitny Wkład w Rozwój Pszczelarstwa Warmii I Mazur”od Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie.